Každá práce má svou cenu. Vy i pacient máte volbu…

Naše snaha je odvádět vysoce kvalitní práci. Každá fáze výroby u všech prací je    p. Filipovou pečlivě kontrolována, tudíž je zaručena konstantní kvalita výsledných prací . Jelikož jeden z nejdůležitějších faktorů spolupráce je komunikace, budeme Vám vděčni za každou připomínku, díky které nalezneme ve složitých případech společně úspěšné řešení.

Rovněž vítáme, zejména u prací ve frontálním úseku, výběr barvy u nás v laboratoři. Vyžaduje-li to daná práce, estetické doladění v laboratoři je samozřejmě možné. V případě požadavku práce i ve zkrácených termínech (příplatek viz ceník).

Rozvoz po Brně je zajištěn denně i vícekrát. Pro mimobrněnské lékaře: běžně dodáváme práce prostřednictvím pošty, zejména službou EMS s doručením během následujícího dne po odeslání.

V případě práce, která není uvedena v ceníku, vyžádejte si laskavě předběžný závazný propočet a jsme na požádání po předběžné konzultaci a schválení rozpočtu schopni zhotovit jakoukoliv práci.

Na vyžádání Vám zašleme kompletní ceník.

Designed by iTrilobit.net